Version 20210323

Όροι χρήσης της βάσης δεδομένων του έργου AskREACH συμπεριλαμβανομένης της διεπαφής για τους προμηθευτές

Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν για τη διεπαφή για τους προμηθευτές και τη βάση δεδομένων που παρέχονται από την Γερμανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Γερμανία), στον ακόλουθο πάροχο που ονομάζεται, εμείς, δικό μας ή εμάς. Η διεπαφή μαζί με τη βάση δεδομένων και την επιχειρηματική λογική είναι οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί στο έργο LIFE AskREACH (LIFE 16 GIE / DE / 000738).

Μόνο εμπορικοί προμηθευτές αντικειμένων από την ΕΕ, υποψήφιες χώρες της ΕΕ, «Πιθανές υποψήφιες χώρες της ΕΕ», ΕΟΧ και ΕΖΕΣ, στον ακόλουθο προμηθευτή άρθρων, Ο χρήστης της βάσης δεδομένων, εσείς ή εσείς, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHCs) στα είδη που παρέχουν. Επιπλέον, ένας σύμβουλος μπορεί να δηλώσει ποιος εκπροσωπεί τέτοιες εταιρείες.

Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Οι όροι χρήσης αποτελούν δεσμευτική συμφωνία. Πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους πριν την πρόσβασή σας και τη χρήση των υπηρεσιών. Οι όροι χρήσης συνίστανται στις διατάξεις που ακολουθούν παρακάτω, καθώς και εκείνες της δήλωσης απορρήτου δεδομένων. Εάν κάποια από αυτές τις διατάξεις αλλάξει, θα ενημερωθείτε αναλόγως. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να συμφωνήσετε με τις νέες διατάξεις. Εάν επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τις νέες διατάξεις, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες.

Ο πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών που τον αφορούν. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προσωρινά ή μόνιμα, λόγω εργασιών συντήρησης, απαιτήσεων χωρητικότητας και άλλων συμβάντων πέρα από τον έλεγχό του.

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή κρατήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους χρήσης ή με τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε με τον περιφερειακό διαχειριστή στη χώρα σας (βλ. https://www.askreach.eu/app-database/).

Σημειώστε ότι ο πάροχος και ο τοπικός/περιφερειακός διαχειριστής είναι ανεξάρτητοι από τους προμηθευτές αντικειμένων.

 1. Κύριες λειτουργίες των υπηρεσιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας για να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις ΟΠΥΑ/SVHC στα καταναλωτικά προϊόντα που προμηθεύετε. Συμβουλευτείτε τις συχνές ερωτήσεις στη διεπαφή για τους προμηθευτές σχετικά με τον ορισμό των ΟΠΥΑ/SVHCs, το δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει σχετικά με αυτές τις ουσίες και το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος αυτού.

Εάν λάβετε αιτήματα καταναλωτών από την εφαρμογή μας, έχετε τρεις τρόπους για να απαντήσετε σε αυτά:

 1. Ανεβάστε πληροφορίες SVHC στη βάση δεδομένων AskREACH

Εάν εισαγάγετε τις πληροφορίες σχετικά με τις ΟΠΥΑ/SVHC στα προϊόντα σας (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας) στη βάση δεδομένων, οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες απευθείας από εκεί. Δεν θα λαμβάνετε πλέον αιτήματα SVHC μέσω της εφαρμογής μας, αρκεί να ανανεώνετε τα δεδομένα σύμφωνα με την τελευταία λίστα υποψηφίων ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό REACH (https://echa.europa.eu/candidate-list-table).

 1. Απάντηση μέσω e-mail

Εάν απαντήσετε σε αίτημα σχετικό με SVHC μέσω e-mail, οι πληροφορίες που θα παρέχετε εκεί θα μεταδοθούν. Ο διακομιστής του AskREACH προωθεί το e-mail στον αιτούντα και το αποθηκεύει προσωρινά σε κρυπτογραφημένη μορφή στο σύστημα για τεχνικούς σκοπούς, μόνο.

 1. Απευθείας επικοινωνία

Εάν προτιμάτε να στείλετε την απάντησή σας απευθείας στον αιτούντα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα μέσω e-mail στον καταναλωτή ζητώντας να επικοινωνήσει απευθείας μαζί σας μέσω της εφαρμογής μας.

Εάν δεν απαντήσετε σε αίτημα για SVHC, το σύστημα θα σας στείλει μια υπενθύμιση μετά από 30 ημέρες. Μετά από 45 ημέρες, ενδέχεται να λάβετε άλλο αίτημα, εάν το επιθυμεί ο αιτών.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών σας στέλνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα. Τα αιτήματα των καταναλωτών θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καθορίσει για τον σκοπό αυτό η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής για smartphone και στο διαδίκτυο. Άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται σε εσάς ως υπεύθυνο επικοινωνίας της εταιρείας σας (π.χ. υπενθυμίσεις για ενημέρωση των δεδομένων σας μετά από ενημερώσεις λίστας υποψηφίων ουσιών κατά REACH).

 1. Συγκατάθεση και εγγραφή

Εάν απαντήσετε μέσω του συστήματός μας ή ανεβάσετε πληροφορίες στη βάση δεδομένων μας, πρέπει να συναινέσετε στους όρους χρήσης και τη δήλωση απορρήτου των δεδομένων. Εάν θέλετε να ανεβάσετε πληροφορίες στη βάση δεδομένων πρέπει να εγγραφείτε με το όνομα της εταιρείας σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λήψη αιτημάτων SVHC καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου για να απαντάει στα μηνύματα αυτά. Οι περιφερειακοί διαχειριστές μας θα επαληθεύσουν αυτά τα δεδομένα και θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση σας. Ανεξάρτητα από την εγγραφή στο σύστημα, μπορείτε πάντα να καθορίσετε στους περιφερειακούς διαχειριστές τη (κατά προτίμηση γενική) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας σας στην οποία πρέπει να αποστέλλονται τα αιτήματα των καταναλωτών. Όταν εγγραφείτε στο σύστημα πρέπει να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Εγγυάστε να μας παρέχετε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες κατά την εγγραφή σας. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα που δεν δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε ή το όνομα άλλου ατόμου με την πρόθεση να προσποιηθείτε ότι είστε το άτομο αυτό.

Διαβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι είστε ενήλικες.

Θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μόνο προς όφελος της εταιρείας σας ή - εάν είστε σύμβουλος - για λογαριασμό του πελάτη σας και όχι για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους, και μόνο κατά τρόπο συμβατό με όλους τους νόμους που ισχύουν για εσάς. Εάν η χρήση των υπηρεσιών σας απαγορεύεται από τον νόμο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες. Δεν αναλαμβάνουμε και δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη για τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση του νόμου.

Δεν θα κοινοποιήσετε τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν και πρέπει να προστατεύσετε την ασφάλεια του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.

 1. Διαδικασίες επαλήθευσης / επικύρωσης

Αφού εγγραφείτε στο σύστημα ως προμηθευτής προϊόντων, θα πραγματοποιηθεί επαλήθευση από τον τοπικό διαχειριστή στη χώρα σας. Οι εταιρείες πρέπει να επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να εγγραφούν μέσω e-mail ή ταχυδρομικής επιστολής. Η επαλήθευση τεκμηριώνεται για μελλοντική αναφορά.

Όταν οι προμηθευτές άρθρων δηλώνουν τις σειρές γραμμωτών κωδικών GCP ή / και GTIN, αυτές επικυρώνονται σε σύγκριση με δεδομένα από τη βάση δεδομένων GS1 GEPIR. Αυτό γίνεται αυτόματα στο μέτρο του δυνατού.

Επιπλέον, ο τοπικός διαχειριστής επαληθεύει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που προτείνονται από χρήστες εφαρμογών ή προμηθευτές προϊόντων για να συμπεριληφθούν στην εσωτερική λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συστήματος. Οι προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα κατά το δυνατό.

 1. Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη μεταφόρτωση πληροφοριών για τις υπηρεσίες;

Συνήθως χρησιμοποιούμε τον γραμμωτό κωδικό GTIN ως αναγνωριστικό για προϊόντα. Ωστόσο, ιδιόκτητοι κωδικοί μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε τον ιδιόκτητο γραμμωτού κωδικό σας επικοινωνήστε με τον τοπικό διαχειριστή στη χώρα σας.

Όταν εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας πρέπει να καθορίσετε εάν είστε κάτοχος γραμμωτού κωδικού, λιανοπωλητής, και τα δύο, ή κανένα από τα δύο. Ως κάτοχος γραμμωτού κωδικού, πρέπει να καθορίσετε τα GCP ή / και το εύρος των γραμμωτών κωδικών, διαφορετικά το σύστημα δεν θα σας αναγνωρίσει ως κάτοχο τέτοιου. Εάν είστε χονδρέμπορος ή διανομέας, μην επιλέξετε ούτε κάτοχο γραμμωτού κωδικού ούτε λιανοπωλητή.

Επιτρέπουμε στους καταναλωτές να ανεβάζουν ορισμένες πληροφορίες για τα αντικείμενα (είδος, επωνυμία / εταιρεία και φωτογραφία του). Αυτές οι πληροφορίες επισημαίνονται ως πλήθος (crowdsourced) και αντικαθίστανται όταν ο προμηθευτής του αντικειμένου ανεβάσει τις δικές του πληροφορίες για τον ίδιο γραμμωτό κωδικό. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα ή ελλιπείς πληροφορίες που προέρχονται από το πλήθος, ή για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να υποστείτε σε σχέση με αυτό.

Οι πληροφορίες για τις ΟΠΥΑ/SVHC που ανεβάζετε στο σύστημα εμφανίζονται σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής που αναζητούν πληροφορίες μέσω του συστήματος. Είναι πάντα σαφές ότι οι πληροφορίες προέρχονται από την εταιρεία σας και ότι η εταιρεία σας είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ορθότητα τους. Οι πληροφορίες από τις εταιρείες σχετικά με τις ΟΠΥΑ/SVHC είναι προσβάσιμες από τον τεχνικό διαχειριστή (Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λουξεμβούργου LIST, rue du Brill 41, L-4422 Belvaux Luxembourg) και τον γενικό διαχειριστή (γερμανική υπηρεσία περιβάλλοντος UBA, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Γερμανία).

Πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ΟΠΥΑ/SVHC σε ένα αντικείμενο ενδέχεται μεταφορτωθούν από αρκετούς λιανοπωλητές, χονδρέμπορους ή διανομείς. Είναι επομένως πιθανό να περιέχονται αντικρουόμενες πληροφορίες στη βάση δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας, τα εύρη GCP / γραμμωτού κωδικού και πληροφορίες σχετικά με την απάντησή σας θα είναι διαθέσιμη στους περιφερειακούς διαχειριστές μέσω του συστήματος AskREACH. Αυτοί μπορεί στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες που δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα των καταναλωτών για να μάθουν τον λόγο. Οι περιφερειακοί διαχειριστές (συμπεριλαμβανομένων των LIST και UBA) μπορούν να δημοσιεύουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων. Τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα τις εταιρείες εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω είναι προσβάσιμες μόνο στους περιφερειακούς διαχειριστές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στο helpdesk, και με τη συγκατάθεσή σας. Συμφωνίες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το GDPR Art. 28 έχουν συναφθεί μεταξύ UBA και LIST, UBA και τους οργανισμούς των περιφερειακών διαχειριστών και μεταξύ του LIST και του εξωτερικού παροχέα.

Θα λαμβάνετε μια υπενθύμιση για να ενημερώνετε τα δεδομένα σας κάθε φορά που ενημερώνεται η λίστα υποψηφίων ουσιών REACH. Αν δεν ενημερώνετε τα δεδομένα σας SVHC μετά από μια νέα προσθήκη στη λίστα υποψηφίων ουσιών τότε μια αντίστοιχη επισήμανση θα προστίθεται στα δεδομένα σας. Τα δεδομένα εξακολουθούν να εμφανίζονται στους χρήστες της εφαρμογής μαζί με αυτήν την παρατήρηση. Οι χρήστες μπορούν να σας στείλουν ξανά αιτήματα μέχρι να ενημερώσετε τα δεδομένα σας.

Εξασφαλίζετε, εγγυάστε και συμφωνείτε να μην εισαγάγετε ή να ανεβάσετε περιεχόμενο ή συνεισφορές που είναι κατά του νόμου ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων. Τα περιεχόμενα / οι συνεισφορές δεν πρέπει να είναι επιβλαβή, δόλια, παραπλανητικά, απειλητικά, παρενοχλητικά, δυσφημιστικά, άσεμνα ή απαράδεκτα. Υπενθυμίζεται στους προμηθευτές αντικειμένων που ανεβάζουν φωτογραφίες τους στη βάση δεδομένων ότι θα πρέπει να εμφανίζουν αποκλειστικά το εν λόγω αντικείμενο και όχι άτομα, πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, αντικείμενα που υποδηλώνουν σε ποιο κατάστημα τραβήχτηκε η φωτογραφία κ.λπ. Ο προμηθευτής του αντικειμένου παραχωρεί στον πάροχο απεριόριστο, αμετάκλητο χωρικά και χρονικά, μη αποκλειστικότητας δικαίωμα χωρίς δικαιώματα, μεταβιβάσιμο σε τρίτους, για χρήση των περιεχομένων που ανεβάζετε στις υπηρεσίες. Ο πάροχος δικαιούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένοι δικαίωμα προσβασιμότητας του κοινού μέσω της ευρωπαϊκής εφαρμογής. Αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει το δικαίωμα του προμηθευτή του αντικειμένου να παραχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα για περιεχόμενο βάσει ορισμένων αδειών.

Για όλα τα στοιχεία που υποβάλετε, παραχωρείτε άδεια για μετάφραση, τροποποίηση (για τεχνικούς σκοπούς), αναπαραγωγή και άλλη ενέργεια για να μας επιτρέψετε να λειτουργήσουμε τις

υπηρεσίες μας σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι μόνο μια άδεια - η ιδιοκτησία των στοιχείων που υποβάλετε δεν επηρεάζεται. Αυτή η άδεια χορηγείται δωρεάν σε οποιοδήποτε υλικό και άυλο μέσο στην Ευρώπη.

Τέλος, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στις υποβολές σας προκειμένου να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων, των συσκευών, των υπηρεσιών ή των μέσων δικτύωσης όταν εκτελούνται τεχνικές εργασίες για την παροχή των υπηρεσιών στους χρήστες της εφαρμογής μας, και οι προαναφερόμενες άδειες περιλαμβάνουν το δικαίωμα να το πράξουν.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να καταργήσουμε περιεχόμενο από τις υπηρεσίες μας όταν κάποιος ισχυριστεί ότι το περιεχόμενο που έχετε συνεισφέρει παραβιάζει αυτούς τους όρους. Σε αυτήν την περίπτωση θα ειδοποιηθείτε σχετικά.

Κατά τη δημιουργία του περιεχομένου, ο προμηθευτής του άρθρου δεσμεύεται να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. ποινικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού και νόμος περί προστασίας των νέων) και να μην παραβιάσει τα δικαιώματα τρίτων (π.χ. όνομα, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα προστασίας δεδομένων). Σε περίπτωση που το περιεχόμενο έχει συνδέσμους προς σελίδες τρίτων, ο προμηθευτής του αντικειμένου εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να τους χρησιμοποιεί και εγγυάται ότι ο ιστότοπος στον οποίο γίνεται αναφορά ("σελίδα προορισμού") συμμορφώνεται με το νόμο και τα δικαιώματα του τρίτου μέρους.

Ο πάροχος δικαιούται να αποκλείει την πρόσβαση σε μεμονωμένα περιεχόμενα ανά πάσα στιγμή, π.χ. εάν είναι υποψιαζόμαστε ότι παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή τα δικαιώματα τρίτων. Ο προμηθευτής ειδών δεν έχει καμία αξίωση για τη διατήρηση μεμονωμένων λειτουργιών των υπηρεσιών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τις πληροφορίες σχετικά με τις SVHC σε αντικείμενα για τα οποία υπάρχουν δεδομένα στη βάση του έργου AskREACH. Οι συνεργάτες του έργου αγοράζουν τυχαία αντικείμενα για τα οποία οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων. Αυτά στη συνέχεια αναλύονται χημικά. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν SVHC στα αντικείμενα αυτά σε συγκεντρώσεις άνω του 0,1% w / w, παρόλο που ο προμηθευτής έχει δηλώσει στη βάση δεδομένων ότι αυτό δεν συμβαίνει, θα επικοινωνούμε με αυτόν και θα του δίνεται η ευκαιρία να προβεί σε δήλωση πριν από οποιαδήποτε άλλη δράση. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα δημοσιευθούν. Ορισμένοι συνεργάτες του έργου διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιεύσουν τα ονόματα των υπεύθυνων εταιρειών στη δική τους αναφορά, μαζί με τα αποτελέσματα των δοκιμών για τα προϊόντα που αγόρασαν. Η επίσημη αναφορά του έργου AskREACH δεν θα περιέχει ονόματα εταιρειών. Περαιτέρω δράση μπορεί να ξεκινήσει από τους εταίρους του έργου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία.

 1. Τι συμβαίνει εάν ένα προϊόν δεν κυκλοφορεί πλέον;

Μπορείτε να επισημάνετε ως ανενεργό ένα άρθρο που δεν διατίθεται πλέον στο εμπόριο. Ωστόσο, οι πληροφορίες για τις ΟΠΥΑ/ SVHC πρέπει να παραμείνουν στη βάση δεδομένων, επειδή οι καταναλωτές ενδέχεται να αναζητήσουν αυτές τις πληροφορίες.

 1. Συγκρούσεις γραμμωτού κωδικού

Είναι δυνατή η αποθήκευση πληροφοριών ΟΠΥΑ/ SVHC για διαφορετικά αντικείμενα που έχουν τον ίδιο γραμμωτό κωδικό ή διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου αντικειμένου με τον ίδιο γραμμωτό κωδικό.

 1. Γλωσσικά ζητήματα

Λαμβάνετε ένα αίτημα καταναλωτή στη γλώσσα του καταναλωτή και στα Αγγλικά. Επίσης, θα ενημερωθείτε για τη χώρα προέλευσης του καταναλωτή, ώστε να μπορείτε να απαντήσετε μέσω e-mail στην κατάλληλη γλώσσα, εάν το επιθυμείτε. Ωστόσο, εάν ανεβάσετε πληροφορίες για το αντικείμενό σας στη βάση δεδομένων μας, θα υπάρχει αυτόματη μετάφραση των τυποποιημένων δεδομένων. Τα μη τυποποιημένα δεδομένα προς το παρόν δεν μεταφράζονται, π.χ. πληροφορίες για ασφαλή χρήση, αρχεία PDF, συνδέσμους και τα λοιπά.

 1. Λιανοπωλητές - κάτοχοι γραμμωτού κώδικα

Οι καταναλωτές θα στέλνουν αιτήματα για ΟΠΥΑ/SVHC μέσω της εφαρμογής μας σε κατόχους γραμμωτού κώδικα και εμπόρους λιανικής. Ο παραλήπτης είναι υπεύθυνος για την απάντηση στο αίτημα. Ένα αίτημα που απευθύνεται σε κάτοχο γραμμωτού κώδικα μπορεί να σταλεί και στον πωλητή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο λιανοπωλητής ενημερώνεται επίσης εάν ένα αίτημα για ΟΠΥΑ/SVHC δεν έχει απαντηθεί από τον κάτοχο του γραμμωκού κώδικα του εντός 30 ημερών (υπενθύμιση) και 45 ημερών. Ο λιανοπωλητής μπορεί να επιλέξει να απαντήσει στο αίτημα αυτοβούλως.

 1. Περαιτέρω υποχρεώσεις των χρηστών της βάσης δεδομένων

Ο χρήστης της βάσης δεδομένων πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να επηρεάσει ή / και να υπερφορτώσει τη λειτουργία της εφαρμογής ή της τεχνικής υποδομής. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής θα τερματίσει το δικαίωμά σας για χρήση ή πρόσβαση στις υπηρεσίες. Σε περίπτωση απρόσκοπτης διακοπής της χρήσης των υπηρεσιών ή των λειτουργιών τους, ο χρήστης της βάσης δεδομένων θα ενημερώνει αμέσως τον πάροχο ή τον τοπικό διαχειριστή. Το ίδιο ισχύει εάν ο χρήστης της βάσης δεδομένων λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τρίτα μέρη οι οποίες παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή τα δικαιώματα τρίτων.

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που μεταφορτώνονται/μεταδίδονται από τους χρήστες της βάσης δεδομένων ή της εφαρμογής;

Οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο δημοσιεύεται ή μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της βάσης δεδομένων ή των χρηστών της εφαρμογής είναι αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχονται αυτά τα στοιχεία. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται από προμηθευτές ή καταναλωτές. Οι απόψεις που ενδέχεται να εκφράζονται από τους χρήστες της βάσης δεδομένων ή της εφαρμογής δεν αντανακλούν απαραίτητα τις δικές μας απόψεις.

Οι προμηθευτές και οι χρήστες εφαρμογών έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες και τα περιεχόμενα με δική τους ευθύνη και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε τέτοιες πληροφορίες ή περιεχόμενο ή για οποιοδήποτε ζημίες ή απώλειες που μπορεί να υποστεί οποιοσδήποτε σε σχέση με αυτό. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν υποχρεούμαστε να προβούμε σε ενέργειες σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας και χρήσης των δεδομένων της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής από τους χρήστες ή ποιες ενέργειες πραγματοποιούν αφού τα έχουν δει. Δια του παρόντος μας απελευθερώνετε από οποιαδήποτε ευθύνη για την αποδοχή ή τη μη αποδοχή του περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ταυτότητα όλων των χρηστών της εφαρμογής με τους οποίους αλληλεπιδράτε στην πορεία χρήσης των υπηρεσιών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το ποιος αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή.

 1. Πού μπορώ να βρω βοήθεια;

Συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης στον ιστότοπο AskREACH ή στον ιστότοπο του τοπικού διαχειριστή (βλ. https://www.askreach.eu/app-database). Μπορείτε πάντα να ελέγξετε τα στοιχεία του ελέγχου σχετικά με τη χειραγώγηση δεδομένων στο λογαριασμό σας για να εντοπίσετε τροποποιήσεις στον μεμονωμένο συγγραφέα / συντάκτη. Τέλος, μπορείτε πάντα να προσεγγίσετε τον τοπικό διαχειριστή για βοήθεια (βλ. https://www.askreach.eu/app-database).

 1. Τι συμβαίνει εάν δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες πια;

Εάν θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας από το σύστημά μας, στείλτε ένα e-mail στον τοπικό διαχειριστή. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και τις άδειες που αναφέρονται παραπάνω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενά σας θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων, αλλά θα επισημαίνονται ως ανενεργές. Μπορούμε επίσης να τερματίσουμε τη χρήση ή να αναστείλουμε την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες μας για οποιονδήποτε λόγο στη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης αυτών των όρων. Έχουμε το μοναδικό δικαίωμα να καθορίσουμε εάν παραβιάζετε κάποιον από τους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους.

 1. Νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Το υλικό που εμφανίζεται, εκτελείται ή διατίθεται στις ή μέσω των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι μόνο κείμενο, γραφικά, δεδομένα, άρθρα, φωτογραφίες, εικόνες, εικόνες ή προσθήκες χρηστών (όλα τα προηγούμενα αναφέρονται ως "περιεχόμενο") προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή / και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, κανόνες εμπορικών σημάτων, πληροφορίες και περιορισμούς οποιουδήποτε περιεχομένου στο οποίο έχετε πρόσβαση. Συμφωνείτε να αποφύγετε τη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, μεταφόρτωση, προβολή, αδειοδότηση, πώληση ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που δεν σας ανήκει για οποιονδήποτε σκοπό

 1. Ευθύνη

Ο πάροχος και ο τοπικός διαχειριστής δεν παρέχουν καμία εγγύηση ως προς τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία ή λειτουργικότητα του προμηθευτή και της βάσης δεδομένων ή την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς σας.

Η ευθύνη αποκλείεται ρητά εκτός εάν αφορά πρόθεση, βαριά αμέλεια, τραυματισμό κρίσιμο για τη ζωή, το σώμα ή την υγεία, την υπόθεση εγγύησης ποιότητας, ή δόλια απόκρυψη ελαττώματος, ή όταν η παραβίαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων ή ευθύνης βασίζεται στον νόμο περί ευθύνης προϊόντος. Σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες οι υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση επιτρέπει την ορθή εκτέλεση μιας σύμβασης κατά πρώτο λόγο και για τη συμμόρφωση της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να βασίζονται τακτικά. Ευθύνη για παράβαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται σε συμβατικά τυπικές, προβλέψιμες ζημίες, εκτός εάν πρόκειται για περιπτώσεις πρόθεσης ή βαριά αμέλεια.

Οι πληροφορίες από τη βάση δεδομένων διατίθενται κατά την παραγωγή ή τη λήψη χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Η απουσία ελαττωμάτων ή πιθανών σφαλμάτων δεν διασφαλίζεται από τον πάροχο και τον περιφερειακό διαχειριστή.

Οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ταυτότητα όλων των άλλων χρηστών της βάσης δεδομένων ή της εφαρμογής ή των πληροφοριών που μεταδίδονται από αυτούς και με τους οποίους πραγματοποιείται αλληλεπίδραση κατά τη χρήση των υπηρεσιών εξαιρούνται καθώς επίσης και οποιαδήποτε προσφυγή ή δράση για ευθύνη ή αποζημίωση.

Ο χρήστης της βάσης δεδομένων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των υπηρεσιών και ιδίως για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται ή ανταλλάσσονται, ακόμη και σε περίπτωση άμεσων ή έμμεσων ζημιών που προκλήθηκαν σε τρίτους. Οι χρήστες της βάσης δεδομένων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ερμηνεία και χρήση των πληροφοριών που λαμβάνουν.

Επιπλέον, η χρήση από τον χρήστη της βάσης δεδομένων δεν πρέπει να παραπλανά τρίτους, ιδίως σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών που λαμβάνονται, την προέλευσή τους και την ημερομηνία των ενημερώσεων.

 1. Δικαίωμα προσφυγής

Ο χρήστης της βάσης δεδομένων αποζημιώνει τον πάροχο, τον τοπικό διαχειριστή και τους υπαλλήλους του ή πράκτορες εναντίον όλων των αξιώσεων τρίτων σε περίπτωση αξιώσεων που βασίζονται σε εικαζόμενες ή πραγματικές παραβιάσεις δικαιωμάτων ή / και παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων από ενέργειες που αναλαμβάνονται από τον χρήστη της βάσης δεδομένων σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών. Επιπλέον, ο χρήστης της βάσης δεδομένων αναλαμβάνει να επιστρέψει όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πάροχο και τον τοπικό διαχειριστή ως αποτέλεσμα αξιώσεων τρίτων. Οι επιστρεπτέες δαπάνες περιλαμβάνουν επίσης το κόστος λογικής νομικής υπεράσπισης.

 1. Δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι χρήσης διέπονται από το γερμανικό δίκαιο και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του δικαστηρίου του Dessau-Rosslau (Γερμανία). Για διαφορές μεταξύ του χρήστη της βάσης δεδομένων και του περιφερειακού/τοπικού διαχειριστή, ισχύουν οι αντίστοιχοι εθνικοί νόμοι και τα δικαστήρια της χώρας του περιφερειακού/τοπικού διαχειριστή.

 1. Ρήτρα χωριστότητας

Σε περίπτωση που μία από τις παραπάνω διατάξεις είναι ή καταστεί άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.