Version 20210323

„AskREACH” duomenų bazės ir tiekėjo sąsajos naudojimosi sąlygos

Šios naudojimo sąlygos galioja tiekėjo sąsajai ir duomenų bazei, kurią teikia Vokietijos aplinkos agentūra (Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Vokietija), toliau vadinama paslaugų teikėju, mes, mūsų arba mus. Tiekėjo sąsaja kartu su duomenų baze ir reikalinga verslo logika yra toliau vadinama paslaugomis. Paslaugos buvo sukurtos įgyvendinant LIFE AskREACH projektą (LIFE 16 GIE / DE / 000738).

Gaminių tiekėjai iš ES, ES šalių kandidačių, „potencialių ES šalių kandidačių”, EEB ir ELPA ( toliau vadinami gaminių tiekėjai, duomenų bazės vartotojai, jūs, jūsų) gali naudotis paslaugomis ir pateikti informaciją apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) jų tiekiamuose gaminiuose. Be to, įmonės atstovas gali registruotis sistemoje.

Šios paslaugos teikiamos nemokamai.

Naudojimo sąlygos yra privalomas susitarimas. Prieš pradėdami naudotis paslaugomis ir naudodamiesi jomis, turite perskaityti šias sąlygas ir sutikti su jomis. Naudojimo sąlygas sudaro toliau pateiktos nuostatos ir duomenų privatumo deklaracija. Jei kuri nors iš šių nuostatų bus pakeista, jums bus apie tai pranešta. Jei norite toliau naudotis paslaugomis pakeitus nuostatas, turite sutikti su naujomis nuostatomis. Jei nuspręsite nepriimti naujųjų nuostatų, nebegalėsite naudotis paslaugomis.

Teikėjas deda visas pastangas, kad užtikrintų sklandų paslaugų, kurias paslaugų teikėjas turi, veikimą. Teikėjas gali laisvai arba visiškai apriboti galimybę naudotis paslaugomis, laikinai ar visam laikui, dėl priežiūros darbų, pajėgumo poreikio ir kitų įvykių, kurių paslaugų teikėjas negali kontroliuoti.

Jei turite klausimų, komentarų ar išlygų dėl šių naudojimosi sąlygų ar mūsų paslaugų, susisiekite su savo šalies regioniniu administratoriumi (žr. Https://www.askreach.eu/app-database/).

Atminkite, kad teikėjas ir regioninis administratorius yra nepriklausomi nuo gaminių tiekėjų.

1. Pagrindinės paslaugų funkcijos

Galite naudoti mūsų paslaugomis, kad pateiktumėte informaciją apie SVHC jūsų gaminiuose. Norėdami sužinoti SVHC apibrėžimą, vartotojo teisę gauti informaciją apie šias medžiagas ir šios teisės taikymo sritį, skaitykite pateiktus tiekėjo DUK.

Jei gaunate vartotojų užklausas per mūsų aplikaciją, turite tris būdus, kaip atsakyti: 

  1. Įkelkite SVHC informaciją į „AskREACH“ duomenų bazę

Jei į duomenų bazę įvedate informaciją apie jūsų gaminiuose (įskaitant pakuitę) esančias/nesančias SVHC, vartotojai gali prieiti prie informacijos tiesiogiai. Jūs nebegausite SVHC užklausų per mūsų aplikaciją, kol duomenys bus atnaujinti pagal naujausią REACH kandidatinių medžiagų sąrašą (https://echa.europa.eu/candidate-list-table).

  1. Atsakykite el. paštu

Jei į SVHC užklausą atsakysite el. paštu, jūsų el. laiške pateikta informacija bus perduota. „AskREACH“ serveris persiunčia el. laišką prašančiajai šaliai ir užkoduoja šifruotą formą sistemoje tik techniniais tikslais.

  1. Tiesioginis kontaktas

Jei norite nusiųsti savo atsakymą prašytojui, galite pateikti užklausos el. laišką, prašydami vartotojo susisiekti su jumis tiesiogiai. Tada sistema tai perduos vartotojui.

Jei neatsakysite į SVHC užklausą, sistema jums atsiųs priminimą po 30 dienų. Po 45 dienų galite gauti kitą prašymą, jei prašytojas to nori.

Teikdami paslaugas mes jums siunčiame elektroninius laiškus. Vartotojų užklausos bus išsiųstos tuo tikslu nurodytu el. pašto adresu. Šis el. pašto adresas yra matomas išmaniojo telefono aplikacijoje ir internetinėje aplikacijoje. Kiti el. laiškai siunčiami jums kaip jūsų įmonės kontaktiniam asmeniui (pvz., priminimai apie jūsų duomenų atnaujinimą atnaujinus REACH kandidatinį sąrašą).

2. Sutikimas ir registracija

Jei atsakote per mūsų sistemą arba įkeliate informaciją į mūsų duomenų bazę, turite sutikti su naudojimo sąlygomis ir duomenų privatumo deklaracija. Jei norite įkelti informaciją į duomenų bazę, turite prisiregistruoti nurodydami savo įmonės pavadinimą, pašto adresą ir bendrąjį el. pašto adresą (SVHC užklausoms gauti), taip pat kontaktinio asmens vardą ir el. pašto adresą. Tada mūsų regioniniai administratoriai patikrins šiuos duomenis, o jūs turite patvirtinti savo el. pašto adresą. Nepriklausomai nuo registracijos sistemoje, jūs visada galite regioniniams administratoriams nurodyti (pageidautina bendrąjį) jūsų įmonės el. pašto adresą, į kurį turi būti siunčiamos vartotojų užklausos. Kai registruojatės sistemoje, turite pasirinkti vartotojo vardą ir slaptažodį.

Jūs garantuojate, kad pateiksite mums tikslią, išsamią ir atnaujintą registracijos informaciją apie save. Negalite pasirinkti savo asmens vardo, kurio neturite teisės naudoti, arba kito asmens vardo.

Jūs garantuojate ir užtikrinate, kad esate pilnametis.

Paslaugomis naudositės tik savo įmonės naudai arba - jei esate konsultantas - savo kliento vardu, o ne kokios nors kitos trečiosios šalies vardu ar naudai, ir tik laikantis visų įstatymų taikomų jums. Jei jūsų paslaugas draudžia įstatymai, jomis negalite naudotis. Mes neprisiimame ir neprisiimsime jokios atsakomybės už jūsų naudojimąsi paslaugomis pažeidžiant įstatymus.

Niekam neatskleisite savo paskyros ar slaptažodžio, jūs turite apsaugoti savo paskyros ir slaptažodžio saugumą. Jūs esate atsakingi už visą su jūsų paskyra susijusią veiklą.

3. Patvirtinimo procedūros

Kai užsiregistruosite sistemoje kaip gaminių tiekėjas, patikrą atliks jūsų šalies regioninis administratorius. Įmonės turi patvirtinti savo norą registruotis el. paštu arba paštu. Patvirtinimas dokumentuojamas.

Kai gaminių tiekėjai tvirtina apie savo GSP ir (arba) GTIN brūkšninių kodų diapazonus, jie patvirtinami palyginant juos su duomenimis GS1 GEPIR duomenų bazėje. Tai atliekama automatiškai, kiek įmanoma. Kitus atvejus svarstys regiono administratorius.

Be to, regioninis administratorius patikrina įmonės el. pašto adresus, kuriuos programų vartotojai ar gaminių tiekėjai siūlo įtraukti į sistemos vidinį el. pašto adresų sąrašą. Suasmeninti el. pašto adresai kiek įmanoma neįtraukiami į šį sąrašą.

4. Ką turite apsvarstyti kai keliate informaciją į mūsų paslaugas?

Dažniausiai GTIN brūkšninį kodą naudojame kaip vartojimo prekių identifikatorių. Tačiau taip pat gali būti įtraukti patentuoti brūkšniniai kodai. Jei norite įtraukti savo patentuotą brūkšninių kodų sistemą, susisiekite su savo šalies regioniniu administratoriumi.

Kai registruojate mūsų sistemoje, turite nurodyti, ar esate brūkšninio kodo savininkas, ar pardavėjas, ar abu. Kaip brūkšninio kodo savininkas, jūs turite nurodyti savo GSP ir (arba) brūkšninių kodų diapazonus, kitaip sistema nepriima jūsų kaip brūkšninio kodo savininko. Jei esate didmenininkas ar platintojas, nesirinkite nei brūkšninių kodų savininko, nei mažmenininko.

Mes leidžiame vartotojams įkelti tam tikrą informaciją apie gaminį (gaminio pavadinimas, prekės ženklas / įmonė ir gaminio nuotrauką). Ši informacija pažymėta kaip šaltinis, iš kurios gaunama bendroji informacija, ir pakeičiama, kai tik gaminio gamintojas įkelia savo informaciją apie tą patį brūkšninį kodą. Mes neatsakome už jokias klaidas ar praleistą informaciją, susijusius su visuomenės interesais, ar galimus nuostolius.

Į sistemą įkelta SVHC informacija rodoma visiems aplikacijos vartotojams, kurie šios informacijos prašo per sistemą. Visada aiškiai suprantama, kad informacija kilusi iš jūsų įmonės ir kad už jos teisingumą yra atsakinga tik jūsų įmonė. Bendrovės specifinę SVHC informaciją gali pamatyti techninis administratorius (Liuksemburgo mokslo ir technologijos institutas LIST, Rue du Brill 41, L-4422 Belvaux Liuksemburgas) ir visuotinis administratorius (Vokietijos aplinkos agentūra UBA, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau- Rosslau, Vokietija).

Informaciją apie SVHC buvimą tam tikrame gaminyje gali įkelti keli mažmenininkai, didmenininkai ar platintojai. Todėl gali būti, kad duomenų bazėje yra prieštaringos informacijos.

Jūsų kontaktinė informacija, GCP / brūkšninių kodų diapazonas ir informacija apie jūsų atsakomumą bus regioniniams administratoriams prieinami per „AskREACH“ sistemą. Tada jie gali kreiptis į įmones, kurios neatsakė, kad išsiaiškintų to priežastis. Regioniniai administratoriai (įskaitant LIST ir UBA) gali skelbti anoniminę statistiką iš duomenų bazės. Išskyrus aukščiau nepaminėtus įmonės duomenis, regioniniai administratoriai gali juos žiūrėti tik vykdydami savo pagalbos tarnybos veiklą ir gavę jūsų sutikimą. Duomenų apsaugos susitarimai pagal BDAR 28 straipsnį tarp UBA ir LIST, UBA ir regioninių administratorių organizacijų bei LIST ir išorinio kompiuterio buvo sudaryti.

Jūs gaunate priminimą atnaujinti savo duomenis kaskart, kai atnaujinamas REACH kandidatinių medžiagų sąrašas. Jei neatnaujinsite savo SVHC duomenų bazėje po to, kai bus paskelbtas naujas kandidatinių medžiagų sąrašas, prie jūsų SVHC duomenų bus pridedama atitinkama pastaba. Duomenys bus rodomi aplikacijos vartotojams kartu su šia pastaba. Aplikacijos vartotojai gali vėl siųsti jums vartotojų užklausas, kol atnaujinsite savo duomenis.

Jūs garantuojate, užtikrinate ir sutinkate neįvesti ir nekelti turinio, kuris prieštarauja įstatymams ar pažeidžia kitų teises. Turinys / įnašai neturi būti žalingi, apgaulingi, klaidinantys, grasinantys, priekabiaujantys, šmeižiantys, nešvankūs ar kitaip nepriimtini. Gaminių tiekėjams, įkeliantiems į duomenų bazę gaminių nuotraukas, primename, kad šiose nuotraukose turėtų būti rodomas tik aptariamas gaminys, bet ne asmenys, transporto priemonės valstybiniai numeriai, daiktai, nurodantys, kurioje parduotuvėje nuotrauka padaryta ir kt.

Gaminių tiekėjas suteikia paslaugų teikėjui erdviniu ir laiko atžvilgiu neribotą, neatšaukiamą, neišimtinę ir neatlygintiną teisę, perleidžiamą trečiosioms šalims, naudoti į paslaugas įkeltą turinį. Teikėjas turi teisę bet kuriuo metu naudoti turinį. Visų pirma tai apima teisę visuomenei naudotis Europine aplikacija. Ši nuostata neturi įtakos gaminio tiekėjo teisei suteikti trečiosioms šalims teises į turinį pagal tam tikrus licencijavimo modelius.

Visiems jūsų pateiktiems dokumentams suteikiate licenciją versti, modifikuoti (techniniais tikslais), atkurti ir kitaip veikti pagal jūsų pateiktus dokumentus, kad bet kokiu atveju galėtume teikti paslaugas. Tai yra tik licencija - jūsų nuosavybės teisė į pateikimus tai neturi įtakos. Ši licencija nemokamai suteikiama bet kokiai materialiai ir nematerialiai laikmenai Europoje.

Galiausiai jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mums gali reikėti pakeisti jūsų pateiktus duomenis, kad galėtume juos pritaikyti prie ryšio tinklų, įrenginių, paslaugų ar laikmenų techninių reikalavimų, kai atliksime būtinus techninius veiksmus paslaugų teikimui mūsų aplikacijos vartotojams. Minėtos licencijos suteikia teisę tai daryti.

Mes taip pat pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pašalinti turinį iš paslaugų, jei kas nors teigia, kad jūsų pateiktas turinys pažeidžia šias sąlygas. Tokiu atveju jums bus atitinkamai pranešta.

Kurdamas savo turinį, gaminio tiekėjas įsipareigoja laikytis galiojančių įstatymų (pvz., baudžiamosios, konkurencijos ir jaunimo apsaugos įstatymų) ir nepažeisti trečiųjų šalių teisių (pvz., vardo, prekės ženklo, autorių teisių ir duomenų apsaugos teisių).

Jei turinyje yra nuorodos į trečiųjų šalių puslapius, gaminio tiekėjas garantuoja, kad jie turi teisę naudoti hipersaitą, ir patvirtina, kad svetainė, į kurią daroma nuoroda („nukreipimo puslapis“), atitinka įstatymus ir trečiųjų asmenų teises.

Teikėjas turi teisę bet kuriuo metu blokuoti prieigą prie individualaus turinio, pvz. jei įtariama, kad tai pažeidžia taikytinus įstatymus ar trečiųjų šalių teises. Gaminių tiekėjas neturi pretenzijų dėl paslaugų individualių funkcijų palaikymo.

Pasiliekame teisę patikrinti informaciją apie SVHC esančias gaminiuose, kurie yra AskREACH duomenų bazėje. LIFE AskREACH projekto partneriai atsitiktiniu atrankos būdu gali įsigyti gaminius, kurie yra duomenų bazėje ir tirti jų cheminę sudėtį. Jei nustatoma, kad SVHC yra gaminiuose ir koncentracija viršija 0,1 % masės (masės %), nors tiekėjas duomenų bazėje nurodyta kitaip, su tiekėju bus susisiekta ir jam bus suteikta galimybė pateikti paaiškinimą prieš imantis bet kokių kitų veiksmų. Tyrimo rezultatai bus paskelbti, o aptikus ribojamų naudoti medžiagų kiekį medžiagų, apie tai bus pranešta kontrolės institucijoms. Kai kurie projekto partneriai pasilieka teisę savo ataskaitoje skelbti atsakingų įmonių pavadinimus kartu su įsigytų produktų tyrimų rezultatais. Oficialioje projekto AskREACH ataskaitoje nebus įmonių pavadinimų. Jei nesilaikoma galiojančių teisės aktų, projekto partneriai gali imtis tolesnių veiksmų.

5. Kas nutinka jei gaminys nebeteikiamas į rinką?

Gaminį, kuris nebeparduodamas, galite pažymėti kaip neaktyvų. Nepaisant to, SVHC informacija turėtų likti duomenų bazėje, nes vartotojai vis tiek gali paprašyti šios informacijos.

6. Brūkšninių kodų sutapimas

Galima saugoti SVHC informaciją apie skirtingus gaminius, turinčius tą patį brūkšninį kodą, arba skirtingas to paties gaminio versijas su tokiais pačiais brūkšniniais kodais.

7. Kalba

Jūs gaunate vartotojo prašymą vartotojo kalba ir anglų kalba. Jūs taip pat būsite informuoti apie vartotojo kilmės šalį, kad galėtumėte atsakyti el. paštu tinkama kalba, jei to norite. Tačiau, jei įkelsite savo gaminio informaciją į mūsų duomenų bazę, ten bus automatinis standartizuotų duomenų vertimas. Neformalizuoti duomenys šiuo metu nėra išversti, pvz. informacija apie saugų naudojimą, PDF rinkmenos, nuorodos ir kt. 

8. Platintojai – brūkšninių kodų savininkai

Vartotojai išsiųs SVHC užklausas per mūsų aplikaciją brūkšninių kodų savininkams ir platintojams. Adresatas yra atsakingas už atsakymą į prašymą. Brūkšninio kodo savininkui adresuotos užklausos kopija gali būti išsiųsta ir platintojui. Tokiais atvejais platintojas taip pat informuojamas, jei gaminio brūkšninio kodo savininkas neatsakė į SVHC užklausą per 30 dienų (priminimas) ir vėl po 45 dienų. Platintojas gali pasirinkti atsakyti į prašymą savarankiškai.

9. Tolimesni, duomenų bazės vartotojų, įsipareigojimai

Duomenų bazės vartotojas turi susilaikyti nuo bet kokios veiklos, kuri gali pakenkti portalo ar už jo esančios techninės infrastruktūros veikimui ir (arba) perkrauti ją. Bet koks to pažeidimas panaikins jūsų teisę naudotis paslaugomis.

Jei paslaugų ar jų funkcijų naudojimas sutrinka, duomenų bazės vartotojas nedelsdamas informuoja paslaugų teikėją arba regioninį administratorių. Tas pats taikoma ir tuo atveju, jei duomenų bazės vartotojas gauna informacijos apie trečiųjų šalių paskelbtą turinį, kuris akivaizdžiai pažeidžia taikomus įstatymus ar trečiųjų šalių teises.

10. Kas atsakingas už informaciją įkeltą/perduotą per duomenų bazę ar aplikaciją?

Už bet kokią informaciją ar turinį, paskelbtą ar perduotą per paslaugas duomenų bazių ar aplikacijos vartotojams, atsako tik asmuo, iš kurio kilęs toks turinys. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos, kurią pateikė gaminių tiekėjai ar vartotojai, teisingumą. Nuomonės, kurias gali pareikšti duomenų bazių ar aplikacijų vartotojai, nebūtinai atspindi mūsų pačių požiūrį.

Gaminių tiekėjai ir aplikacijos vartotojai savo rizika pasiekia visą tokią informaciją ir turinį, todėl mes neatsakome už jokias tokios informacijos ar turinio klaidas, ar bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti su tuo susijęs asmuo. Mes negalime kontroliuoti ir neprivalome imtis jokių veiksmų, susijusių su tuo, kaip duomenų bazių ir aplikacijų vartotojai aiškina ir naudoja turinį, arba kokių veiksmų jie imasi po to, kai jiems buvo parodytas turinys. Taigi jūs atleidžiate mus nuo bet kokios atsakomybės už turinio gavimą ar nepriėmimą naudojantis paslaugomis. Mes negalime garantuoti visų aplikacijos vartotojų, su kuriais bendraujate naudodamiesi paslaugomis, tapatybės ir neatsakome už tai, kas gauna prieigą prie aplikacijos.

11. Kur galiu gauti pagalbos?

Prašome perskaityti vartotojo vadovą AskREACH svetainėje arba savo regiono administratoriaus svetainėje (žr. https://www.askreach.eu/app-database). Visada galite peržiūrėti savo paskyros duomenų tvarkymo audito žurnalo informaciją ir tai atlikdami atsekti duomenų pakeitimus, individualų autorių / redaktorių. Galiausiai, visada galite kreiptis į regioninį administratorių pagalbos (žr. https://www.askreach.eu/app-database).

12. Kas atsitiks jei nebenoriu naudotis paslaugomis?

Jei norite ištrinti savo paskyrą mūsų sistemoje, nusiųskite el. laišką savo regioniniam administratoriui. Perskaitykite mūsų privatumo politiką ir aukščiau išvardytas licencijas, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kaip elgiamės su jūsų pateikta informacija, kai nustojate naudotis mūsų paslaugomis. Informacija apie jūsų gaminius liks duomenų bazėje, tačiau bus pažymėta kaip neaktyvi. Mes taip pat galime nutraukti jūsų naudojimąsi paslaugomis arba sustabdyti prieigą prie paslaugų dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra, įskaitant jūsų šių sąlygų pažeidimą. Mes turime išimtinę teisę nustatyti, ar jūs nepažeidžiate nė vieno iš šių sąlygų nustatytų apribojimų.

13. Autorinių teisų ir prekės ženklo teisė

Turinys, rodomas, vykdomas ar prieinamas naudojantis paslaugomis ar jomis naudojantis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, tekstą, grafiką, duomenis, gaminius, fotografijas, vaizdus, iliustracijas ar vartotojo pateiktus duomenis (visa tai, kas paminėta kaip „turinys“), yra saugomi autorių teisių ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės įstatymų. Jūs sutinkate laikytis visų autorių teisių pranešimų, prekių ženklų taisyklių, informacijos ir bet kokio turinio, su kuriuo jūs naudojatės, apribojimų. Jūs sutinkate nenaudoti, kopijuoti, atkurti, modifikuoti, versti, publikuoti, perduoti, platinti, atlikti, įkelti, rodyti, licencijuoti, parduoti ar kitaip naudoti turinį, kuris jums nepriklauso, bet kokiam tikslui.

14. Atsakomybė

Teikėjas ir regioninis administratorius nesuteikia garantijų dėl tiekėjo sąsajos ir duomenų bazės prieinamumo, patikimumo ar funkcionalumo ar jų tinkamumo jūsų tikslams.

Svarbios sutartinės prievolės yra tos prievolės, kurių vykdymas visų pirma suteikia galimybę tinkamai įvykdyti sutartį ir kurių įvykdymu susitariančiosios šalys gali reguliariai remtis. Atsakomybė už esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ribojama tipiška sutartyje numatoma žala, išskyrus atvejus, kai tyčia ar didelis aplaidumas.

Informacija iš duomenų bazės pateikiama kaip parengta ar gauta be jokios aiškios ar nutylėtos garantijos. Teikėjas ir regiono administratorius negarantuoja, kad nėra defektų ar galimų klaidų.

Taip pat netaikomos jokios garantijos, susijusios su visų kitų duomenų bazių ar aplikacijos vartotojais ar jų perduota informacija, su kuria jie bendrauja naudodamiesi paslaugomis, taip pat jokios atsakomybės ar kompensacijos priemonės ar veiksmai.

Duomenų bazės vartotojas yra visiškai atsakingas už naudojimąsi paslaugomis, ypač už teikiamus ar keičiamus duomenis ir informaciją, įskaitant bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą tretiesiems asmenims. Visų pirma duomenų bazių vartotojai yra atsakingi už gautos informacijos aiškinimą ir naudojimą.

Be to, duomenų bazės vartotojo naudojimas neturi klaidinti trečiųjų šalių, ypač dėl gautos informacijos turinio, jos šaltinio ir atnaujinimo datos.

15. Prievolė atlyginti žalą

Duomenų bazės vartotojas atlygina teikėjui, regiono administratoriui ir jų darbuotojams ar agentams už bet kokius trečiųjų šalių reikalavimus, jei ieškiniai grindžiami tariamu ar faktiniu trečiųjų šalių teisių pažeidimu ir (arba) duomenų bazės atliktais veiksmais, vartotojui naudojantis paslaugomis. Be to, duomenų bazės vartotojas įsipareigoja atlyginti visas teikėjo ir regiono administratoriaus patirtas išlaidas dėl trečiųjų šalių pateiktų pretenzijų. Į atlygintinas išlaidas taip pat įeina pagrįstos teisinės gynybos išlaidos.

16. Jurisdikcija

Šias naudojimo sąlygas reglamentuoja Vokietijos įstatymai ir joms taikoma išimtinė Dessau-Rosslau (Vokietija) teismo jurisdikcija. Ginčams tarp duomenų bazės vartotojo ir regiono administratoriaus taikomi atitinkami nacionaliniai įstatymai, o regioninio administratoriaus šalies teismai yra atsakingi.

17. Atskiriamumo sąlyga

Jei kuri nors iš pirmiau minėtų nuostatų netenka galios ar galios, likusios nuostatos bus toliau taikomos.