Version 20210323

Piegādātāja ievadsistēmas un AskREACH datubāzes lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumu attiecas uz piegādātāja ievadsistēmas un datubāzi, ko nodrošina Vācijas Vides Aģentūra (Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Vācija), turpmāk saukts par “Pakalpojuma sniedzēju”. Piegādātāja ievadsistēma kopā ar datu bāzi un nepieciešamo biznesa pieeju turpmāk tiek norādīta kā pakalpojumi. Tie ir izstrādāti LIFE AskREACH projektā (LIFE 16 GIE / DE / 000738).

Tikai komerciāliem patēriņa preču piegādātājiem no Eiropas Savienības, Eiropas Savienības kandidātvalstīm vai Eiropas ekonomikas zonas valstīm ir tiesības izmantot pakalpojumus un sniegt informāciju par īpaši bīstamām vielām (SVHC) savos izstrādājumos. Datu bāzē pastāv iespēja reģistrēties arī konsultantiem, kuri pārstāv uzņēmumus.

Mūsu pakalpojumu izmantošana ir bezmaksas.

Lietošanas noteikumi ir saistoša vienošanās. Pirms piekļūstat un izmantojat pakalpojumus, jums ir jāizlasa un jāpiekrīt šiem noteikumiem. Lietošanas noteikumi sastāv gan turpmāk minētiem noteikumiem, gan datu privātuma deklarācijas noteikumiem. Ja kāds no šiem noteikumiem tiek mainīts, jūs par to tiksiet attiecīgi informēti. Ja vēlaties turpināt pakalpojumu izmantošanu pēc noteikumu maiņas, jums jāpiekrīt jaunajiem noteikumiem. Ja jūs nolemjat nepieņemt jaunos noteikumus, jūs vairs nevarēsit izmantot pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu vienmērīgu un nepārtrauktu pakalpojumu darbību. Tas, protams, aprobežojas ar pakalpojumiem, kurus Pakalpojumu sniedzējs var ietekmēt. Pakalpojumu sniedzējs var brīvi ierobežot piekļuvi pakalpojumiem pilnībā vai daļēji, uz laiku vai pastāvīgi, veicot apkopes darbus, kapacitātes prasību uzlabojumus un citu pasākumu dēļ, ko Pakalpojumu sniedzējs nevar ietekmēt.

Ja jums ir jautājumi, komentāri vai atrunas par šiem lietošanas noteikumiem vai mūsu pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar reģionālo administratoru pa e-pastu askreach@bef.lv .

Piegādātāji un reģionālie administratori ir neatkarīgi no izstrādājumu piegādātājiem.

1. Pakalpojumu galvenās funkcijas

Jūs varat izmantot mūsu pakalpojumus, lai sniegtu informāciju par īpaši bīstamajām vielām jūsu piegādātajos patēriņa izstrādājumos. Lūdzu izmantojiet biežāk uzdoto jautājumu sadaļu FAQs piegādātāju ievadsistēmā, lai iegūtu informāciju par īpaši bīstamo vielu definīciju, patērētāja tiesībām uz informāciju par šīm vielām un šo tiesību jomu.

Ja esat saņēmuši pieprasījumus no aplikācijas lietotāja, jums ir 3 veidi, kā atbildēt pieprasījuma sūtītājam:

  1. augšuplādēt informāciju par īpaši bīstamajām vielām AskREACH datubāzē

Ja jūs ievadīsiet informāciju par īpaši bīstamajām vielām jūsu izstrādājumos (ieskaitot iepakojumu), pircējs var tieši piekļūt informācijai tur. Jūs vairs nesaņemsit SVHC pieprasījumus, izmantojot mūsu lietotni, ja vien dati tiek atjaunināti atbilstoši jaunākajam REACH kandidātu sarakstam (https://echa.europa.eu/candidate-list-table).

  1. atbildēt pa e-pastu

Ja jūs atbildat uz pieprasījumu par īpaši bīstamajām vielām pa e-pastu, sniegtā informācija tiks pārsūtīta. AskREACH serveris pārsūtīs e-pastu pieprasījuma iesniedzējam un šifrētā veidā saglabās to sistēmā tikai tehniskiem nolūkiem.

  1. Tiešs kontakts

Ja vēlaties nosūtīt atbildi pieprasītājam, varat iesniegt pieprasījuma e-pastu, lūdzot patērētāju tieši sazināties ar jums. Tad sistēma to nodos patērētājam.

Ja jūs neatbildat pieprasījumam par īpaši bīstamajām vielām, tad sistēma atsūtīs jums atgādinājumu pēc 30 dienām. Pēc 45 dienām, jūs iespējams saņemsiet atkārtoto pieprasījumu, ja pieprasītājs vēlēsies.

Pakalpojumu ietvaros mēs jums sūtam elektroniskas vēstules. Patērētāju pieprasījumi tiks nosūtīti uz jūsu norādīto e-pasta adresi. Citi e-pasti tiek nosūtīti jums kā jūsu uzņēmuma kontaktpersonai (piemēram, atgādinājumi par jūsu datu atjaunināšanu pēc kandidātu saraksta atjaunināšanas).

2. Piekrišana un reģistrācija

Ja jūs atbildēsiet caur mūsu sistēmu vai augšupielādēsit informāciju mūsu datu bāzē, jums ir jāpiekrīt lietošanas noteikumiem un datu privātuma politikai. Ja vēlaties augšupielādēt informāciju datu bāzē, jums jāreģistrējas ar sava uzņēmuma vārdu, adresi un e-pasta adresi (pieprasījumu par īpaši bīstamo vielu saņemšanai), kā arī ar kontaktpersonas vārdu un e-pasta adresi.

Pēc tam mūsu reģionālais administrators pārbaudīs šos datus, un jums būs jāapstiprina sava e-pasta adrese. Neatkarīgi vai esat reģistrējies sistēmā, jūs vienmēr varat norādīt reģionālajam administratoram jūsu uzņēmuma e-pasta adresi, uz kuru jāsūta patērētāju pieprasījumi. Reģistrējoties sistēmā, jums jāizvēlas lietotājvārds un parole.

Jūs garantējat, ka sniegsiet mums patiesu, pilnīgu un atjauninātu reģistrācijas informāciju par sevi. Kā ID jūs nedrīkstat izvēlēties vārdu, kuru jums nav tiesību izmantot, vai citas personas vārdu ar nodomu kopēt šo personu.

Jūs apstiprināt un garantējat, ka esat pilngadīgs.

Jūs drīkstat izmantot pakalpojumus tikai sava uzņēmuma labā vai - ja esat konsultants - savu klientu labā, nevis kādas citas trešās puses vārdā vai labā, un tikai tādā veidā, kas atbilst visiem likumiem, kas attiecas uz jums. Ja pakalpojumu izmantošana ir aizliegta ar likumu, jūs nedrīkstat šos pakalpojumus izmantot. Mēs neuzņemsimies nekādu atbildību par mūsu pakalpojumu nelikumisku izmantošanu.

Jūs nenodosiet nevienam tālāk informāciju par savu kontu vai paroli, un jums ir jāaizsargā sava konta un paroles drošība. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas saistītas ar jūsu kontu.

3. Verifikācijas procedūras

Uzņēmumu verifikāciju pēc reģistrācijas sistēmā, veic reģionālais administrators. Uzņēmumiem jāapstiprina, ka tie vēlas reģistrēties sistēmā, nosūtot e-pastu vai vēstuli pa pastu. Verifikācijas process tiek dokumentēts turpmākai izmantošanai.

GCPs un GTIN svītru kodu diapazons tiek apstiprināts salīdzinot ar datiem GS1 GEPIR datubāzē.

Tas tiek darīts automātiski, cik vien tas ir iespējams. Citus gadījumus izskata reģionālais administrators.

Turklāt reģionālais administrators pārbauda e-pasta adreses, kuras aplikācijas lietotāji ierosina iekļaut sistēmas iekšējā e-pasta adrešu sarakstā. Personalizētās e-pasta adreses pēc iespējas netiek iekļautas e-pasta adrešu sarakstā.

4. Kas jāņem vērā, pakalpojumos augšupielādējot informāciju?

Mēs parasti izmantojam GTIN svītru kodu kā patērētāju izstrādājumu identifikatoru. Tomēr var iekļaut patentētus svītru kodus. Ja vēlaties iekļaut savu patentēto svītrkodu sistēmu, lūdzu, sazinieties ar savas valsts reģionālo administratoru.

Reģistrējoties mūsu pakalpojumos, jums jānorāda, vai esat svītru koda īpašnieks, mazumtirgotājs vai abi vienlaicīgi. Kā svītru kodu īpašniekam jums jānorāda arī GCP un/vai svītru kodu diapazoni. Tos automātiski pārbauda GEPIR vai reģionālais administrators.

Mēs piedāvājam pircējam augšuplādēt noteiktu izstrādājuma informāciju, tādu kā izstrādājuma nosaukumu, zīmolu un izstrādājuma fotoattēlu. Šī informācija tiek atzīmēta kā kolektīva un tiek aizstāta, tiklīdz izstrādājuma piegādātājs (svītru koda īpašnieks vai mazumtirgotājs) augšupielādē savu informāciju par izstrādājumu ar tādu pašu svītra kodu.

Informācija par īpaši bīstamajām vielām, ko jūs augšuplādējiet sistēmā ir redzama visiem aplikācijas lietotājiem, kas caur sistēmu pieprasa šo informāciju. Aplikācijas lietotājam ir redzams, kas ir informācijas sniedzējs un ka par informācijas pareizību ir atbildīgs konkrēts uzņēmums. Piekļuve pie uzņēmumu specifiskas informācijas par īpaši bīstamajām vielām ir tehniskajam administratoram Luksemburgas Zinātņu un Tehnoloģiju Institūtam LIST (adrese: rue du Brill 41, L-4422 Belvaux Luxembourg) un globālajam administratoram Vācijas Federālās Vides aģentūrai UBA (adrese: Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Vācija).

Informāciju par īpašo ķīmisko vielu klātbūtni izstrādājumos var pievienot vairāki mazumtirgotāji, tāpēc informācija datubāzē iespējams var būt pretrunīga.

Jūsu kontaktinformācija, GCPs/svītru kodu diapazons un informācija par jūsu atbilžu sniegšanas aktivitāti būs pieejama reģionālajam administratoram caur AskREACH sistēmu. Reģionālais administrators, gadījumā, ja uz iesniegtiem pieprasījumiem netiek sniegtas atbildes, uzrunās uzņēmumus, lai noskaidrotu, kāpēc. Reģionālais administrators (ieskaitot LIST un UBA) patur tiesības publicēt anonīmu statistiku no datubāzes. Uzņēmumu specifiskus datus, kas nav minēti iepriekš, reģionālais administrators var apskatīt tikai saistībā ar palīdzību, kas sniegta sistēmas lietotājiem un saskaņojot ar uzņēmumu. Datu aizsardzības un konfidencialitātes vienošanās tiek noslēgtas starp UBA un LIST, UBA un reģionālo aplikācijas nodrošinātāju, starp LIST un ārējo uzturētāju. 

Jūs saņemsiet atgādinājumu par savu datu atjaunošanu katru reizi, kad tiks papildināts REACH kandidātu saraksts. Ja pēc saraksta publiskošanas neatjaunosiet informāciju par īpaši bīstamajām vielām datubāzē, tad jūsu datiem par īpaši bīstamajām vielām tiks pievienota attiecīga piezīme. Dati joprojām tiks attēloti aplikācijas lietotājiem, bet ar šo piezīmi. Un lietotājs var nosūtīt jums jaunu pieprasījumu līdz tam brīdim, kad šie dati tiks atjaunoti no jūsu puses.

Jūs garantējat un piekrītat neievadīt un neaugšuplādēt saturu vai lietotāju atsauksmes, kas ir pretrunā ar likumu vai pārkāpj citu tiesības. Saturs nedrīkst būt kaitīgs, krāpniecisks, maldinošs, draudošs, uzmācīgs, apmelojošs, piedauzīgs vai citādi noraidošs. Aplikācijas lietotājiem, kas augšuplādē datu bāzē izstrādājumu fotoattēlus, jāatceras, ka šajos attēlos var būt attēlots tikai izstrādājums, nevis personas, transportlīdzekļu reģistrācijas numuri, lietas, pēc kurām var noteikt, kurā veikalā fotoattēls tika uzņemts.

Lietotājs piešķir Pakalpojumu sniedzējam telpā un laikā neierobežotas, neatsaucamas, neizslēdzamas, bezatlīdzības tiesības, ko var nodot trešajām personām, lai izmantotu pakalpojumos augšupielādēto saturu. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā izmantot saturu. Kā arī patur tiesības saturu publiskot caur citām Eiropas aplikācijām. Šis noteikums neietekmē pakalpojuma lietotāja tiesības uz saturu nodot trešajām personām saskaņā ar noteiktiem licencēšanas modeļiem.

Jūs piešķirat mums tiesības tulkot, veikt izmaiņas (tehniskiem mērķiem), reproducēt un visādi citādi rīkoties ar lietotāju pieprasījumiem, lai mēs jebkurā laikā varētu darboties ar pakalpojumiem. Šīs ir tikai tiesības – jūsu īpašumtiesības uz lietotāju pieprasījumiem netiks ietekmētas.

Visbeidzot, jūs piekrītat, ka mums var rasties vajadzība veikt izmaiņas jūsu lietotāju pieprasījumos, lai tos pielāgotu un piemērotu tiem savienojuma tīklu, ierīču, pakalpojumu un multivides prasības, veicot nepieciešamās tehniskās darbības pakalpojumu sniegšanai mūsu lietotājiem, ieskaitot jūs. Iepriekš minētās tiesībās atļauj mums to darīt.

Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā izņemt ievietoto saturu no pakalpojumiem, ja kāds apgalvo vai arī pēc mūsu ieskatiem, jūsu iesniegtais saturs pārkāpj šos noteikumus.

Šajā gadījumā jums par to tiks paziņots. 

Veidojot savu saturu, lietotājs apņemas ievērot piemērojamos tiesību aktus (piemēram, krimināllikumu un konkurences likumu) un nepārkāpt trešo personu tiesības (piemēram, vārdu, preču zīmi, autortiesības un datu aizsardzības tiesības).


Gadījumā, ja saturā ir hipersaites uz trešo personu lapām, lietotājs garantē, ka viņam ir tiesības izmantot hipersaiti un ka vietne, uz kuru ir atsauce (“galvenā lapa”), atbilst likuma normām un nepārkāpj trešās puses tiesības.

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā laikā bloķēt piekļuvi atsevišķam saturam, piemēram, ja ir aizdomas, ka tie pārkāpj piemērojamos likumus vai trešo personu tiesības. Lietotājam nav pretenziju uz pakalpojumu individuālo funkciju uzlabošanu.

Mēs paturam tiesības pārbaudīt informāciju par AskREACH datu bāzē ievadītajām precēm. Mūsu projekta partneri paredz ķīmiskā sastāva analīžu veikšanu nejauši izvēlētām precēm, kuras ievadītas AskREACH datu bāzē. Ja tiek konstatēts, ka izstrādājumos ir SVHC koncentrācija, kas pārsniedz 0,1% w / w, lai gan piegādātājs datu bāzē ir norādījis, ka tas tā nav, ar piegādātāju sazināsies un viņam tiks dota iespēja sniegt paziņojumu pirms jebkādas citas darbības. Analīžu rezultāti tiks publicēti. Daži projekta partneri patur tiesības publicēt atbildīgo uzņēmumu nosaukumus savā ziņojumā kopā ar iegādāto produktu testa rezultātiem. Oficiālajā AskREACH ziņojumā nebūs uzņēmumu nosaukumu. Ja konstatēta neatbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem, projekta partneri var ierosināt vērsties pie atbildīgajām institūcijām.

5. Kas notiek, ja izstrādājums vairs netiek tirgots?

Jūs varat atzīmēt izstrādājumu, kas vairs netiek tirgots, kā neaktīvu. Tomēr SVHC informācijai par īpaši bīstamajām vielām būtu jāpaliek datu bāzē, jo patērētāji joprojām var pieprasīt šo informāciju.

6. Svītru koda pārklāšanās

Pastāv iespēja saglabāt informāciju par īpaši bīstamajām vielām dažādiem izstrādājumiem ar vienādu svītru kodu vai izstrādājumu dažādām versijām ar vienādu svītru kodu.

7. Valodu lietojums

Jūs saņemsiet patērētāja pieprasījumu patērētāja valodā un angļu valodā. Jums tiks arī sniegta informācija par patērētāja izcelsmes valsti, lai jūs varat atbildēt uz viņa pieprasījumu pa e-pastu viņa valodā, ja vēlaties. Tomēr, ja augšupielādēsiet sava izstrādājuma informāciju mūsu datu bāzē, būs standartizēto datu automātisks tulkojums. Neoficiāli dati, piemēram, informācija par drošu lietošanu, PDF faili, saites utt. līdz šim nav tulkoti.

8. Mazumtirgotāji – svītru kodu turētāji

Patērētāji izmantojot aplikāciju nosūtīs pieprasījumu par īpaši bīstamajām vielām svītru kodu īpašniekam vai/un mazumtirgotājiem. Par atbildi uz pieprasījumu atbild adresāts. Ja kopija tika nosūtīta arī mazumtirgotājam, tad tas tiks informēts, ka svītru koda īpašnieks nav sniedzis atbildi 30 dienu laikā (atgādinājums), kā arī pēc 45 dienām saņems vēl vienu paziņojumu. Mazumtirgotājs var pieņemt lēmumu pats atbildēt uz patērētāja pieprasījumu par īpaši bīstamajām vielām izstrādājumā.

9. Citi lietotāja pienākumi

Lietotājam ir jāatturas no jebkādām darbībām, kas varētu pasliktināt un/vai pārslogot portāla darbību vai aiz tā esošo tehnisko infrastruktūru. Jebkurš tā pārkāpums izbeidz jūsu tiesības izmantot vai piekļūt pakalpojumiem. Ja tiek traucēta pakalpojumu izmantošana vai to funkcijas, lietotājs nekavējoties informē Pakalpojumu sniedzēju par šiem traucējumiem. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad lietotājs iegūst informāciju par trešo personu publicētu saturu, kas acīmredzami pārkāpj piemērojamos likumus vai trešo personu tiesības.

10. Kas ir atbildīgs par trešo pušu augšupielādēto/pārsūtīto informāciju?

Par visu informāciju vai saturu, ko publicējuši vai pārsūtījuši caur pakalpojumiem izstrādājumu piegādātāji vai aplikāciju lietotāji, atbildību nes tikai tā persona, no kuras šis saturs ir cēlies. Mēs neuzņemamies atbildību par izstrādājumu piegādātāju vai patērētāju sniegtās informācijas pareizību. Viedoklis, ko varētu paust izstrādājumu ražotāji/piegādātāji vai aplikācijas lietotāji, ne vienmēr atspoguļo mūsu viedokli.

Lietotāji uzņemas risku un atbildību par saņemtās informācijas vai satura lietošanu, mēs nenesam nekādu atbildību par kļūdām informācijā/saturā un zaudējumiem, kas varētu rasties saistībā ar šīm kļūdām vai nepilnībām. Mums nav pienākuma kontrolēt un veikt kādas darbības attiecībā uz to, kā lietotāji interpretē un izmanto saturu vai kādas darbības viņi veic pēc tam, kad ir bijuši pakļauti saturam. Ar šo jūs atbrīvojat mūs no jebkādas atbildības par informācijas/satura saņemšanu vai neapstiprināšanu, izmantojot pakalpojumus. Mēs nevaram garantēt visu aplikāciju lietotāju identitāti, ar kuriem jūs mijiedarbojaties pakalpojumu izmantošanas laikā, un mēs neesam atbildīgi par to, kurš iegūst piekļuvi aplikācijai.

11. Kur es varu saņemt palīdzību?

Lūdzu izmantojiet lietotāja pamācību, kas pieejama gan AskREACH mājaslapā, gan arī sazinoties ar reģionālo administratoru pa e-pastu askreach@bef.lv. Jūs jebkurā laikā var pārskatīt sava profila darbību sarakstu un izsekot datu izmaiņu veikšanu un kas tās ir veicis. Visbeidzot, jūs vienmēr varat sazināties ar reģionālo administratoru Baltijas Vides Forumā pa e-pastu askreach@bef.lv , lai saņemtu atbildes uz neskaidriem jautājumiem.

12. Kas notiek, ja vairs nevēlos izmantot pakalpojumus?

Ja vēlaties izdzēst savu kontu no mūsu sistēmas, lūdzu nosūtiet e-pastu ar lūgumu reģionālajam administratoram. Lūdzu, iepazīstaties ar mūsu privātuma politiku un iepriekš uzskaitītām tiesībām, lai noskaidrotu to, kā mēs turpmāk rīkosimies ar informāciju, kuru jūs mums sniedzāt. Informācija par jūsu izstrādājumiem saglabāsies datubāzē, bet tiks atzīmēta kā neaktīva. Mēs varam arī pārtraukt (vai apturēt piekļuvi) izmantot pakalpojumu jebkura pēc mūsu ieskatiem svarīga iemesla dēļ , ieskaitot šo noteikumu pārkāpumu. Mēs paturam ekskluzīvas tiesības noteikt, vai jūs esat pārkāpuši kādu punktu, kas minēts šajos noteikumos.

13. Autortiesību un preču zīmju likums

Materiāli, kas tiek ievietoti, attēloti vai padarīti pieejami pakalpojumos vai ar to starpniecību, tostarp, bet ne tikai, teksts, grafika, dati, izstrādājumi, fotogrāfijas, attēli, ilustrācijas, lietotāju pieprasījumi utt. (visu iepriekšminēto sauc par “saturu”) ir aizsargāti ar autortiesību likumu un/vai citiem intelektuālā īpašuma tiesību aktiem.

Jūs piekrītat ievērot visus brīdinājumus par autortiesību un preču zīmju noteikumu pārkāpumiem, informācijas un jebkura piekļuves satura ierobežojumiem.

Jūs piekrītat neizmantot, nekopēt, nereproducēt, nemodificēt, netulkot, nepublicēt, nepārsūtīt, neaugšuplādēt, neattēlot, nepārdot vai kā citādi izmantot saturu, kas jums nepieder.

14. Atbildība

Pakalpojumu sniedzējs negarantē piegādātāja ievadsistēmas un datubāzes pieejamību, uzticamību, funkcionalitāti vai piemērotību tieši jūsu vajadzībām.

Atbildība tiek noņemta izņemot sekojošus gadījumus, kad par pamatu kalpo rupja neuzmanība, dzīvības, ķermeņa vai veselības stāvokļa ļaunprātīga pasliktināšana, aizdomas par kvalitātes garantiju, krāpnieciska defektu slēpšana vai būtisks līgumsaistību vai atbildības pārkāpums, kas tiek regulēts ar likumu “Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem”. Nozīmīgas līgumsaistības ir tādas saistības, kuru ievērošana palīdz izpildīt līguma nosacījumus un uz to izpildi līguma slēdzējpuses var paļauties. Kompensācijas par būtisku līgumsaistību pārkāpšanu, kuru laikā rodas paredzami zaudējumi ir atrunātas līgumā, ja vien tie pārkāpumi nav veikti ļaunprātīgi vai aiz rupjas neuzmanības. 

Informācija no datu bāzes ir saņemta bez tiešas garantijas. Pakalpojumu sniedzējs un reģionālais administrators negarantē defektu vai iespējamu kļūdu neesamību.

Datu bāzes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par pakalpojumu izmantošanu un jo īpaši par sniegtajiem vai apmainītajiem datiem un informāciju, tostarp tiešu vai netiešu kaitējumu gadījumā, kas nodarīts trešajām personām. Datu bāzes lietotāji ir pilnībā atbildīgi tikai par iegūtās informācijas interpretāciju un izmantošanu.

Turklāt datu bāzes lietotājs nedrīkst maldināt trešās personas, jo īpaši attiecībā uz iegūtās informācijas saturu, tās avotu un atjaunināšanas datumu.

15. Pārsūdzības tiesības

Pakalpojuma lietotājs aizsargā Pakalpojumu sniedzēju un tā darbiniekus vai aģentus pret visām trešo personu prasībām gadījumos, kad prasības ir pamatotas ar iespējamu vai reālu trešo personu tiesību pārkāpumu un/vai trešo personu tiesību pārkāpumiem, ko veicināja darbības, kuras pakalpojuma lietotājs veic saistībā ar pakalpojumu izmantošanu. Turklāt lietotājs apņemas atlīdzināt visas izmaksas, kas Pakalpojumu sniedzējam radušās trešo personu prasību dēļ. Atlīdzināmajās izmaksās ietilpst arī saprātīgas tiesiskās aizsardzības izmaksas.

16. Jurisdikcija

Šos lietošanas noteikumus reglamentē Vācijas likumi un tie ir Dezu-Roslosla (Vācija) tiesas jurisdikcijā. Strīdus starp datu bāzes lietotāju un reģionālo administratoru risina attiecīgie nacionālie likumi, un atbildīgas ir reģionālā administratora valsts tiesas.

17. Atdalāmības klauzula

Ja kāds no iepriekš minētajiem noteikumiem ir vai kļūst nederīgs, pārējos noteikumus turpina piemērot.